Τα σοβιετικά X-Files

Η ΕΣΣΔ είχε δύο ολόκληρα τμήματα ειδικευμένα στην διερεύνηση των μεταφυσικών φαινομένων. Το πρώτο ξεκίνησε το 1977, μετά από πλήθος αναφορών κατοίκων της περιοχής Καρέλια και της Φινλανδίας για “άγνωστης προέλευσης αντικείμενο” στον ουρανό (φωτο). Το περιστατικό προκάλεσε τόσο θόρυβο που λίγες εβδομάδες αργότερα, με πρωτοβουλία της ακαδημίας επιστημών, ιδρύθηκε η πρώτη ομάδα εργασίας για την εξερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού και άλλων ανεξήγητων φαινομένων. Αργότερα η ομάδα εργασίας, που αποτελούνταν κυρίως από στρατιωτικούς και επιστήμονες, χωρίστηκε σε δύο ομάδες. 

Στα 13 χρόνια που λειτούργησαν οι δύο αυτές ομάδες, ερεύνησαν περίπου 3.000 αναφορές. Μόλις το 10% απ’ αυτές πραγματικά αποτελούσαν κάποιου είδους ανωμαλία, όχι με την έννοια του μεταφυσικού αλλά περισσότερο ως εξαιρετικά σπάνια φαινόμενα. Η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών που ερευνήθηκαν βρήκαν τελικά επιστημονική εξήγηση.